Nyheter

Missa inte möjligheten att delta i kliniska workshops 4 maj

  • 31 mar 2011
Som en del av den nationella konferensen har SWEDPOS samlat ihop aktiva kliniker inom fältet cancerrehabilitering för att kunna erbjuda en möjlighet att fördjupa sig i några av områdets olika dimensioner. Då detta var något som efterfrågades i hög omfattning efter den nationella konferensen 2009 glädjer det oss lite extra att kunna erbjuda följande program: • Fysisk aktivitet och träning vid cancersjukdom – en central del av behandling och rehabilitering (Anna Johnsson, Lotta Jönsson och Fia Hobbs) • Psykologernas verkstad – Psykologiska metoder för hantering av stress, ångest, sömnstörning, nedstämdhet och andra problem (Patrik Göransson och Maria Hellbom) • Psykiatri för icke-psykiatrer inom cancervården – bedömning och farmakologisk behandling (Eleonor Uddbom och Monika König) • Att möta barnfamiljen i cancervården – strukturerat familjestöd för föräldrar och barn (Margaretha Hedström och Kerstin Åkerlund) Det går att anmäla sig till en workshop på förmiddagen eller eftermiddagen samt till en heldag där man får välja två workshops. Självklart går det att anmäla sig till workshops även om man inte har möjlighet att delta på själva konferensen! Tider: Omgång 1: 09.30-12.30 Gemensam lunch 12.30-14.00 Omgång 2: 14.00-17.00 Pris: 800:- heldag /500:- halvdag Plats: Universitetshuset Uppsala, information om specifikt rum ges på plats OBS! Sista anmälningsdag 12/4

Anmäl abstract till IPOS konferens senast 11 april!

  • 30 mar 2011
Den årliga konferensen om psykosocial onkologi som anordnas av IPOS (International Psycho-Oncology Society) blir i år i Antalya, Turkiet 16-20 oktober. Deadline för att anmäla abstracts för postrar och föredrag är 11 april. Det är alltid lättare att få stipendier att åka på konferenser om man presenterar något själv, och IPOS brukar vara intresserade av alla typer av presentationer som rör psykosociala aspekter av cancervård i vid bemärkelse. Se även IPOS 13th World Congress of Psycho-Oncology.

Tiden läker inte alla sår

  • 24 mar 2011
I en studie som publiceras i februarinumret av Journal of marriage and family konstaterar ett svenskt-finskt forskarlag att en förälders dödsfall är kopplat till ökad dödlighet hos personer som mist föräldern då de var minderåriga. Resultaten kommer från en registerstudie. I samma studie ser man en minskad dödlighet hos vuxna som mister en förälder. Resultaten av studien kan inte säga oss något om orsakerna till de mönster man observerat, men man spekulerar i att ökad sårbarhet hos minderåriga barn efter dödsfall kan göra dem mer utsatta. Hos vuxna barn kan å andra sidan förälders död vara mer förväntad och innebära mindre omfattande förändringar i livssituationen eller någon ökad sårbarhet. Resultaten tydliggör vikten av ett gott psykologiskt och socialt stöd till familjer där en vuxen dör. Referens: Rostila M, Saarela JM. Time does not heal all wounds: Mortality following the death of a parent. 2011. Journal of marriage and family, 73: 236-249  

Konferensen 5-6 maj - nya lokaler och mer information

  • 14 mar 2011
Då intresset är stort från flera håll har vi valt att byta lokaler för nationella konferensen 5-6 maj till Universitetshuset i Uppsala samt förlägga torsdagens middag till Snerikes nation. I dessa lokaler kan vi få plats ännu fler och middagen kommer bli något alldeles extra vågar vi lova. Kom ihåg att sista anmälningsdag är 12 april och att sista datum för att söka cancerfondsmedel är 29 mars. Avseende de kliniska workshops som hålls 4 maj, i anslutning till nationella konferensen, så önskar vi förtydliga att antalet platser är begränsade till 14, 14, 22 eller 30 per tillfälle beroende på workshop. Blir en workshop överbokad gäller datum för anmälan för turordning så det kan vara värt att anmäla sig i tid!  Anmälan till både nationella konferensen och kliniska workshops görs online. OBS! Sista anmälningsdag 12/4 Väl mött i Uppsala!

Dags att söka fondmedel till nationella konferensen!

  • 9 mar 2011
Tänker du åka till SWEDPOS nationella konferens i Uppsala i maj? Nu är hög tid att söka resestipendium från Cancerfonden! Om du arbetar kliniskt i cancervård kan du söka stipendier för vårdpersonal för att delta i konferensen - ansökan ska skickas till Cancerfonden senast 6 veckor innan konferensen startar, alltså senast i vecka 12 ( sista chans den 29/3) för den här konferensen. Skriv in det i din almanacka - eller sök direkt! Det stipendium du kan söka är Typ 2 - du kan hämta anvisningar hos Cancerfonden eller hämta ett dokument som du kan skriva ut här (du behöver acrobat reader, det kan du hämta gratis här). Ansökan fyller du i Cancerfondens ansökningssystem Nova. Du behöver ett intyg från din närmsta chef om betydelsen av att du deltar i sökt aktivitet - se anvisningarna. Cancerfondens generositet möjliggör för många som arbetar i vården att inspireras och utvecklas vilket kommer cancerberörda till del. Vårdpersonal får ofta bidrag för att kunna delta i konferenser, workshops, att göra studiebesök och att auskultera i andra verksamheter. SWEDPOS fick via deltagarnas resestipendium betydelsefullt stöd både i samband med förra konferensen i Sånga-Säby och i samband med årsmötet i Lund i april 2010. Det tackar vi för!

Ny avhandling om närståendes situation

  • 4 mar 2011
Katarina Sjövall vid avdelningen för onkologi, Lunds universitet, lägger idag fram sin avhandling Living with cancer. Impact on cancer patient and partner. Katarina har i sin forskning kunnat visa att en cancerdiagnos också har stora hälsokonsekvenser för partner till den cancerdrabbade, som året efter diagnosen konsumerar mer sjukvård och oftare är sjukskrivna jämfört med allmänbefolkningen. Djupintervjuer visar att sjukdomen sätter stora spår i cancerberördas liv, och en slutsats blir att sjukvården också måste se till partners behov. Disputationen äger rum idag 4/3 klockan 13.00 i Föreläsningssal 3, C-blocket, Skånes Universitetssjukhus, Lund. En sammanfattning av avhandlingen finns här.

Rehabiliteringsrådets slutbetänkande

  • 1 mar 2011

Regeringen tillsatte i slutet av 2009 ett rehabiliteringsråd med uppdrag att lämna underlag till utformning av den framtida rehabiliteringsgarantin. Rådet har haft fyra arbetsgrupper inom ämnesområdena psykiatri, smärta i rörelseorganen, neurologi och onkologi.

Idag publiceras rehabiliteringsrådets slutbetänkande.  Rehabiliteringsrådet har ett antal förslag på förändringar av rehabiliteringsarbetet inom områdena neurologi och cancer, som för närvarande inte omfattas av rehabiliteringsgarantin. För cancersjukdomar föreslås att rehabiliteringsaspekter framgent ska ingå i vårdprogram och kliniska riktlinjer för samliga cancerdiagnoser, och att det behövs en nationell satsning för att kartlägga, samordna och i vissa fall utöka resurser inom området. Man lyfter också fram cancerrehabilitering som en integrerad del i hela vårdförloppet.