Nyheter

Federation med nationella föreningar för psykosocial onkologi och cancerrehabilitering sammanträd

  • 14 nov 2012
International Psycho-Oncology Society (IPOS) Federation of National Societies är en sammanslutning där nationella föreningar träffas och samarbetar för att stötta varandra för att stärka området cancerrehabilitering.

Federationen har tillsatt tre stycken "Task Forces", arbetsgrupper, som arbetar med specifika områden:
  • Guidelines, Standards, Accreditation and Training
  • National Outreach
  • Scientific Research
Dessa områden diskuteras och då framförallt framtagandes av nationella riktlinjer och inkorporering av dessa i nationella riktlinjer för cancervård och hälsovård. Vidare diskuteras frågan att driva fram utbildning och ackreditering inom cancerrehabiliterings fältet på nationell nivå.

SWEDPOS är självklart på plats och representeras av vår eminenta ordförande Pia Dellson. Detta arbete känns viktigt där våra nationella föreningar kan få stöd, inspiration och draghjälp från varandra. Hälsningar från Brisbane!

SWEDPOS goes Down Under

  • 13 nov 2012


Platsen är Brisbane, Australien och för några timmar sedan gick startskottet för International Psycho-Oncology Society's årliga världskongress. Extra spännande är att kongressen i år samarrangeras med den nationella onkologiska föreningen COSA vilket sammanför kliniker och forskare inom cancerrehabilitering med motsvarande inom onkologin. Ett unikt och enormt givande initiativ! Tänk om SWEDPOS och Svensk Onkologisk Förening någon gång skulle ta sig an ett liknande samarbete...

Självklart är SWEDPOS på plats och representerade genom flera medlemmar. Från styrelsen är Pia Dellson, Margareta Hedström och Patrik Göransson tillresta. Vi har redan lagt två spännande dagar med workshop inom ramen för IPOS Psychosocial Academy bakom oss och satt tänderna i tre dagar med föreläsningar, paneldiskussioner, seminarier och posterpresentationer.

Vi gör vårt bästa för att dela med oss av våra upplevelser från konferensen även om vi numera lyder under en Anna tidzon (och årstid) än er hemma i Sverige. Smidigast sättet att följa vad som händer är på Twitter där den officiella # är #COSAIPOS. Ni får gärna framföra frågor, synpunkter och idéer till vårt egna Twitterkonto @SWEDPOS. Varma hälsningar från oss SWEDPOSare Down Under!