Tiden läker inte alla sår

  • 24 mar 2011
I en studie som publiceras i februarinumret av Journal of marriage and family konstaterar ett svenskt-finskt forskarlag att en förälders dödsfall är kopplat till ökad dödlighet hos personer som mist föräldern då de var minderåriga. Resultaten kommer från en registerstudie. I samma studie ser man en minskad dödlighet hos vuxna som mister en förälder. Resultaten av studien kan inte säga oss något om orsakerna till de mönster man observerat, men man spekulerar i att ökad sårbarhet hos minderåriga barn efter dödsfall kan göra dem mer utsatta. Hos vuxna barn kan å andra sidan förälders död vara mer förväntad och innebära mindre omfattande förändringar i livssituationen eller någon ökad sårbarhet. Resultaten tydliggör vikten av ett gott psykologiskt och socialt stöd till familjer där en vuxen dör. Referens: Rostila M, Saarela JM. Time does not heal all wounds: Mortality following the death of a parent. 2011. Journal of marriage and family, 73: 236-249