Viktigt att förnya ditt medlemskap!

  • 22 dec 2023

Är du du sedan tidigare är registrerad som medlem i SWEDPOS och om du vill fortsätta vara eller på nytt bli medlem behöver du registrera dig via vår hemsida och erlägga medlemsavgift för 2024. Via vår nya hemsida och vårt nya medlemsregister kan du sedan administrera ditt konto fortsättningsvis.
 

Hej!

Här kommer en hälsning från oss i SWEDPOS-styrelse och en introduktion till ny administration och hantering av medlemskap i föreningen.

Är du du sedan tidigare är registrerad som medlem i SWEDPOS och om du vill fortsätta vara eller på nytt bli medlem behöver du registrera dig via vår hemsida och erlägga medlemsavgift för 2024. Via vår nya hemsida och vårt nya medlemsregister kan du sedan administrera ditt konto fortsättningsvis.

Vi har tidigare haft frivillig medlemsavgift men som ett led i att få ett bättre fungerande medlemsregister och en plattform för utbyte mellan medlemmar från olika professioner och även inom professionsgrupper fattades på årsmötet 2023 beslut om att införa obligatorisk avgift på valfri summa mellan 50-500:-. Du väljer själv om du vill betala 50, 100, 200, 300 eller 500:- utifrån vad föreningen och ditt medlemskap är värt för dig. Det kommer gå att ändra nivå från år till år.

Vi inleder detta förnyelsearbete med att nu inför 2024 få över så många tidigare medlemmar som möjligt för att i nästa steg under våren bygga upp funktioner som t ex professionsforum och aktiviteter som föreläsningar.
Om du vill vara med på denna resa behöver du göra följande:
- Gå till www.swedpos.se
- Klicka på "Skapa konto" uppe i högra hörnet och anmäl dig som medlem
-Välj medlemskap utifrån vilken avgift du vill betala och betala in enligt instruktioner

Vi kommer anta dig som medlem och plocka bort alla tidigare uppgifter vi har registrerade.

Vi önskar dig en riktigt god jul och ett gott nytt år!

/SWEDPOS styrelse