Nyheter

Vill du ta del av internationella föreläsningar om psykoonkologi?

  • 27 maj 2020

SWEDPOS är ju medlemmar i International Psycho Oncology Society (IPOS) och på deras hemsida finns 10 onlineföreläsningar om ämnen inom psykoonkologi som tillgängliga för alla som vill!

De 10 föreläsningarna hittar du här:

Årsmötet blev ändå av...

  • 19 maj 2020

... även om våren 2020 är inte som andra år hölls SWEDPOS årsmötet den 7 maj via Zoom med deltagare från många delar av landet.

Styrelsen kommer under hösten planera nästa Nationella konferens i Cancerrehabilitering och förhoppningsvis andra aktiviteter.

Har du förslag till styrelsen så kontakta oss gärna via info@swedpos.se!

Den nya styrelse består nu av följande personer: Ordförande: Jeanette Winterling, Sjuksköterska, Med dr, Stockholm; Vice ordförande: Maria Roos, Arbetsterapeut, Sundsvall; Kassör: Marie Sodell, Sjuksköterska, Stockholm; Styrelseledamot: Patrik Göransson, Psykolog, Helsingborg; Styrelseledamot: Fatane Salehi, Socionom, Uppsala; Styrelseledamot: Else-Marie Rasmusson, Onkologisjuksköterska, Sexolog, Lund; Styrelseledamot: Carina Mannefred, Socionom, Göteborg; Styrelseledamot: Malgorzata Luber-Szumniak, Läkare, Lund; Styrelsesuppleant: Nikki Kristiansson, Dietist, Växjö; Styrelsesuppleant: Anna Johansson, Fysioterapeut, Lund.