Nyheter

Första nationella mötet om funktionella besvär efter cancer i bäckenet 6-7/10 2016 i Malmö

  • 17 jun 2016
Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd

med försämrad livskvalitet som följd. På detta möte sätter vi fokus på hur vi kan

hjälpa dessa patienter. En fakultet av nationell och internationell expertis kommer att

dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det är vår förhoppning att vi också

ska få tillfälle till nätverksbyggande och kunskapsutbyte.

Mer information och anmälan hittar du på RCC Syds hemsida www.rccsyd.se