Nyheter

SWEDPOS medverkan på Onkologidagarna 2018

  • 25 mar 2018
Onkologidagarna anordnas av Svensk Onkologisk Förening och föreningen Sjuksköterskor i Cancervård. SWEDPOS deltog med fyra workshops den 21 mars. Den första hette Cancerrehabilitering - ett teamarbete och genomfördes ihop med patientföreningen Ung cancer. Den ledes av Patrik Göransson, psykolog och verksamhetsutvecklare i Helsingborg och visade ett rollspel mellan en patient och tre olika vårdare. Erik Fransson, från Ung Cancer började med att intervjua patienten, som var Johanna från Ung cancer som nu är nästan ett år efter avslutad cancerbehandling om hur det var för henne i verkligheten. Sen genomfördes tre rollspel som visade hur man faktiskt kan genomföra cancerrehabilitering på ett bra sätt efter genomförd behandling. I det första rollspelet träffade patienten en läkare, spelad av Pia Dellson, specialist i psykiatri och onkologi, i den andra en kontaktsjuksköterska spelad av Tina Eriksson, onkologisjuksköterska och cancersamordnare och till sist träffade patienten en psykolog från ett cancerrehabiliterings center spelad av Maria Hellbom, psykolog och verksamhetschef. Det blev mycket lärorikt och en hel del skratt! Du kan se deras bilder här: Hur genomföra Cancerrehabilitering Den andra handlade om Fysisk aktivitet och återhämtning. Här bidrog Malin Backman, specialistsjuksköterska och Fil dr med intressanta resultat från studien Optitrain om hur bra det är för bröstcancer patienter att träna under cancerbehandling, se här Malin Backman - OptiTrainstudien.  Vi fick också lära oss mer om vikten av återhämtning när personer befinner sig i stress av fysioterapeuten Helena Lundgren som är specialist inom onkologi, se här vad hon berättade Helena Lundgren - Återhämtning. Den tredje workshopen handlade om Sexualitet och cancer. Lena Wettergren, universitetslektor och sjuksköterska berättade om det intressanta forskningsprojektet Fex-Can där man utvecklat och nu testar ett internetbaserat behandlingsprogram för sexuella problem efter cancer behandling, se hennes bilder här Lena Wettergren - Fex-Can. Tina Nevin, sexolog i ett cancerrehabiliteringsteam bidrog med sin gedigna kunskap i hur hon möter patienter med sexuella problem. Dagens sista workshop handlade om Minderåriga barn som lever nära cancer. Vi fick då höra om de studier som Marie Golsäter, skolsjuksköterska och fil dr gjort om barns och föräldrars erfarenheter av vården för barn som närstående på en onkologisk dagvårdsavdelning. Vi fick också ta del av hur Helen Runesson, specialistsjuksköterska på Barn och ungdomshälsan, arbetar med minderåriga barn, speciellt imponerade var vi av deras sorg grupper för barn som mist en förälder, och deras andra förälder som du kan se mer om i hennes bilder Helen Runesson - Barn som närstående.