Nyheter

Kallelse till SWEDPOS årsmöte 2016

 • 11 feb 2016
Härmed kallas alla medlemar i SWEPOS till årsmöte 2016 i samband med workshopen Barn och tonåringar som närstående Plats: Cancer Center Karolinska (CCK) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna i Stockholm Tid: 15 april kl 12:00-13:30 Dagordning:
 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 6. Ekonomisk verksamhetsberättelse 2015
 7. Revisorsberättelse
 8. Verksamhetsberättelse 2015
 9. Fastställande av årsavgift för medlemskap (valfri 0-500 ligger)
 10. Val av ordförande för SWEDPOS (2år)
 11. Val av 3 ordinarie styrelseledamöter (1-2 år)
 12. Val av 1 suppleant (1-2år)
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas
Övriga frågor kan anmälas till ordforande@swedpos.se eller muntligen på plats fram till och med punkt 2 på dagordningen behandlas. Varmt Välkomna Maria Roos, ordförande i SWEDPOS  

Välkommen till workshop 15 april om barn och tonåringar som närstående

 • 3 feb 2016
SWEDPOS anordnar en heldags workshop om barn och tonåringar som närstående. Den kommer handla om förhållningssätt i möten med barn som närstående. Vad efterlevande tonåringar lyfter upp som betydelsefullt under den sista tiden då föräldern är sjuk och efteråt. Erfarenheter från arbetet med information och stöd på Nära Cancer, en webbsida för unga som står nära någon som har cancer. Samt frågor som; Hur kan vi tala med barn och unga vars föräldrar är svårt sjuka? Hur bemöter vi föräldrar som inte ”vill tala” med sina barn? När är det för lite och när blir det för mycket Workshopen kommer innehålla föredrag, interaktivitet och reflekterande med utgångspunkt från erfarenheter från den kliniska vardagen, stöd via webben samt forskning. Under dagen kommer det finnas gott om tid att diskutera och reflektera kring olika frågor. Den som så vill kan skicka in frågor före workshopen.   Vi som håller i dagen är: Johanna Joneklav, kurator på Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro och Katrin Bartfai Jansson, specialistläkare på Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro som båda är initiativtagare och projektledare för Nära Cancer. Margareta Hedström, sjuksköterska, psykoterapeut och familjeterapeut på Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, och Tove Bylund Grenklo, beteendevetare, post-doc på Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet.       

Under lunchen har SWEDPOS sitt årsmöte, se separat dagordning.

Tid: 15 april 2016 kl 9:00-16:00 Plats: Cancer Center Karolinska (CCK) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm Kostnad: 1 000 kr för icke medlem i SWEDPOS och 800 kr om medlem i SWEDPOS. Lunch och fika ingår. Medlemskap i SWEDPOS: Medlemsavgiften är frivillig, 0-500 kr, du blir medlem genom att registrera dig via SWEDPOS hemsida, www.swedpos.se.  

Anmälan till workshop: Skicka namn och mailadress till vår kassör; marie.sodell@karolinska.se