Konferensen 5-6 maj - nya lokaler och mer information

  • 14 mar 2011
Då intresset är stort från flera håll har vi valt att byta lokaler för nationella konferensen 5-6 maj till Universitetshuset i Uppsala samt förlägga torsdagens middag till Snerikes nation. I dessa lokaler kan vi få plats ännu fler och middagen kommer bli något alldeles extra vågar vi lova. Kom ihåg att sista anmälningsdag är 12 april och att sista datum för att söka cancerfondsmedel är 29 mars. Avseende de kliniska workshops som hålls 4 maj, i anslutning till nationella konferensen, så önskar vi förtydliga att antalet platser är begränsade till 14, 14, 22 eller 30 per tillfälle beroende på workshop. Blir en workshop överbokad gäller datum för anmälan för turordning så det kan vara värt att anmäla sig i tid!  Anmälan till både nationella konferensen och kliniska workshops görs online. OBS! Sista anmälningsdag 12/4 Väl mött i Uppsala!