Nyheter

Anmälan till den nationella konferensen 5-6 maj i Uppsala är nu öppen

 • 28 feb 2011
Nu är det fritt fram att anmäla sig till den nationella konferensen 5-6 maj och kliniska workshops 4 maj. OBS! Sista anmälningsdag 12/4 Ta del av programmet och länk till anmälan här.

Nytt inlägg med fungerande länk till anmälningsformulär

 • 28 feb 2011
Länken till nationella konferensens anmälningsformulär blev fel i tidigare inlägg. Detta är nu korrigerat men ni som prenumenerar på inläggen har fått en felaktig länk i er inbox. Här kommer den rätta länken till anmälningsformuläret. Vi ber om ursäkt för det inträffade!

Programmet för kliniska workshops 4 maj är klart

 • 25 feb 2011
Onsdagen den 4 maj, dagen innan den nationella konferensen, bjuder SWEDPOS in till ett smörgåsbord av kliniska workshops på temat cancerrehabilitering. Fyra spår av halvdagsworkshops går parallellt där man har möjlighet att delta i en på förmiddagen och en på eftermiddagen.  Klicka för mer information Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller!

Programmet för nationella konferensen är klart!

 • 24 feb 2011
Nu är programmet för nationella konferensen i Uppsala 5-6maj klart. Ta del av det här Här hämtar du vårt informationsblad om konferensen - sprid det gärna! Länk till anmälan via bokningsbolaget kommer snart på samma ställe. Obs! sök stipendium för vårdpersonal på cancerfonden här!

IPOS världskongress 16-20 oktober 2011

 • 22 feb 2011
The International Psycho-Oncology Society (IPOS) and the Turkish Psychosocial Oncology Association (PSOD), in collaboration with the Istanbul University Faculty of Medicine Oncology Institute are pleased to host the 13th World Congress of Psycho-Oncology in beautiful Antalya, Turkey. Besök konferensens sida

Läs SWEDPOS nyhetsbrev 2011

 • 16 feb 2011
Ta del av SWEDPOS första nyhetsbrev 2011. Mycket spännande har hänt inom området cancerrehabilitering på senaste tiden och SWEDPOS arbete för cancerrehabilitering till alla berörda har fått allt större genomslag. Några axplock ur nyhetsbrevet:
 • SWEDPOS har inbjudits att delta i den expertgrupp som bildats för cancerrehabilitering och har varit med och tagit fram det betänkande som publiceras i början av 2011.
 • Vi har i december träffat Kjell Asplund och diskuterat cancerrehabiliteringens roll i de sex regionala cancercentra (RCC) som håller på att byggas upp.
 • Arbetet med landets första vårdprogram i psykosocial onkologi och rehabilitering är i full gång och förhoppningen är att presentera det vid den nationella konferensen i maj.
Läs hela brevet här

Sjukförsäkringen gör de cancerberörda sjuka

 • 11 feb 2011
I ett öppet brev till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson skriver två specialistläkare om hur de nya reglerna i sjukförsäkringen leder till svåra psykologiska, sociala och existentiella problem för cancerdrabbade. Psykiatern Monika König vid Radiumhemmet kallar de psykologiska problem hon allt oftare möter för "Försäkringskasseutlöst depression". De regler som finns idag är, trots att de med en kronisk cancersjukdom nu har fått värdigare villkor, fortfarande inte anpassade efter cancersjukdom och cancerbehandling. Man rapporterar om fall där patienter av privatekonomiska skäl tvingas välja mellan att fortsätta sin onkologiska, livräddande behandling och att betala sin hyra. Ingen ber om att få cancer. Det är en sjukdom som kan drabba vem som helst. Sjukdom och behandlingar är oftast mycket krävande på sätt som är svåra att förstå om man är fullt frisk. Att människor i den situationen också ska behöva se sin privatekonomi haverera, med katastrofala konsekvenser för hela familjen, är naturligtvis inget någon ska behöva uppleva. Allt SWEDPOS kan göra för att öka förståelse för och underlätta cancerberördas situation vill vi göra. Kan vi på något sätt vara till hjälp för beslutsfattare när det gäller att göra sjukskrivningsprocessen och reglerna kring sjukskrivning bättre anpassade till cancersjukdom så gör vi det. Tillsammans gör vi skillnad för cancerberördas livskvalitet. Läs det öppna brevet här . Se en intervju med psykiater Monica König här (ca 8 minuter in i nyhetssändningen).

Bakom varje cancerdiagnos en människa, bakom varje människa en familj

 • 10 feb 2011
I Jämtlands Cancerfonds regi arrangeras i Östersund idag en heldag om cancerrehabilitering och psykosocialt stöd vid cancer för intresserad vårdpersonal. Susanne Lövenås Anteskog och Ebba Rosengren, kuratorer vid Östersunds sjukhus berättar om sitt arbete och pratar om hur cancersjukdomen drabbar: 'Bakom varje cancerdiagnos en människa, bakom varje människa en familj'. Imponerande hur de har möjlighet att bedriva angeläget psykosocialt behandlingsarbete med knappa resurser! Maria Hellbom, psykolog från Skånes Onkologiska klinik, pratar också under dagen om cancerrehabilitering.

Medial uppmärksamhet för forskningsprojektet U-CARE

 • 10 feb 2011
Forskningsprojektet U-CARE syftar till att ge ny kunskap kring Internet som verktyg för psykosocialt stöd för människor som drabbats av sjukdomar. TV4 sände den 21 december 2010 ett inslag om U-CARE i programmet Nyhetsmorgon Uppsala. U-CARE koordineras av Louise von Essen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, som även intervjuas i nyhetsinslaget. http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_uppsala?title=tv4nyheterna_uppsala_06%3A34&videoid=1180109.

CancerNätverket "Se cancer som en akutsjukdom"

 • 4 feb 2011
Nätverket mot cancer, som är en sammanslutning av cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer, startar debatt om de långa handläggningstiderna i dagens svenska cancervård. I Danmark, som betraktar cancer som en akut sjukdom, är tidsgränsen en vecka - i Stockholm kan handläggningstiderna för utredning av en lungcancer vara upp till 40 dagar, skriver man i en debattartikel i dagens Hallandsposten.  Förutom de medicinska riskerna med långa handläggningstiderna framhåller man att de psykologiska och sociala konsekvenserna kan vara mycket svåra för patienter och närstående. I samma artikel efterlyser nätverket patientrepresentanter i de svenska Regionala Cancer Centra (RCC) som nu bildas. Endast RCC Syd har idag företrädare från patientsidan. Patientföreträdaren och patientperspektivet är mycket centrala inte minst när det handlar om att uppmärksamma konsekvenser av exempelvis långa väntetider och bristande kontinuitet i vården. Även E-kuriren har idag en artikel om cancer som akut sjukdom och konsekvenserna av de långa handläggningstiderna.