Nyheter

Blodcancerträff satte fokus på cancerrehabilitering

  • 31 okt 2013

För dryga två veckor sedan, 12-13 oktober, anordnade Blodcancerförbundet en träff för människor som blivit berörda av olika former av blodcancer.

Ungefär 250 blodcancerberörda från runt om i landet hade samlats på Gothia Towers för ett 2-dagars späckat program med föreläsningar och diskussioner under parollen "Tillsammans för god vård och rehabilitering för alla".. SWEDPOS var inbjudna att medverka och gjorde så genom Patrik Göransson föreningens nytillträdda ordförande. Cancerrehabilitering var en fråga som gavs ett självklart utrymme och avslutande punkten på träffen ägnades åt just denna fråga. Patrik föreläste inledningsvis under rubriken "Cancerrehabilitering ett sätt att möta framtiden". [caption id="attachment_1021" align="alignleft" width="240"] Henrik Ripa (M) & Meeri Wasberg (S)[/caption] Efter denna inledande orientering följe en diskussion kring vad som behöver göras för att cancerrehabilitering skall integreras som en naturlig del av cancervården. Henrik Ripa (M) och Meeri Wasberg (S), riksdagsledamöter och ledamöter av socialutskottet, deltog i diskussionen tillsammans med Patrik och diskussionens moderator Fredrik Hed. En engagerad publik ställde frågor om sjukförsäkring, lagstiftning och en jämlik cancerrehabilitering tillgänglig för alla. Från publiken och podiet lyftes ett önskemål om ett blocköverskridande samarbete där patient- & närståendeföreningar, intresseorganisationer, vården och involverade myndigheter kan möta politiker för att utbyta kunskap i och ta sig an utmaningen att försäkra en god cancerrehabilitering till alla berörda.

Enkät för cancerberörda!

  • 16 okt 2013
SWEDPOS samarbetar med Nätverket mot cancer och Anhörigfonden kring en undersökning som vänder sig till alla som är cancerberörda, det kan vara patienter som har eller har haft cancer samt anhöriga eller närstående till cancerpatienter. Länk till enkäten (Enkäten avslutad) Syftet med undersökningen är bland annat att kartlägga de konsekvenser som en cancersjukdom innebär. Resultatet kommer användas för att lyfta fram viktiga frågor till politiker och cancervården. Enkäten har bland annat fokus på cancerrehabiliteringsfrågor av fysisk, psykisk, social och existentiell karaktär och i vilken utsträckning du som cancerberörd upplever att du får den hjälp och det stöd du behöver. Länk till enkäten (Enkäten avslutad) Dela gärna länken med personer och nätverk som du vet är berörda. Resultatet kommer att presenteras i samband med Världscancerdagen den 4 februari 2014, och finnas tillgängligt på SWEDPOS, Nätverkets och andra cancerpatientföreningars hemsidor.
Enkäten utförs av Nätverket mot cancer och Anhörigfonden i samarbete med Svensk Förening för Psykosocial Onkologi - SWEDPOS, och genomförs med stöd av flera LIF-anslutna företag enligt avtal. /Patrik Göransson, Ordförande SWEDPOS Har du frågor går det bra att mejla: ordforande@swedpos.se