Nyheter

Debattartikel i Dagens medicin

  • 3 jul 2017
En debattartikel från SWEDPOS och Sjuksköterskor i cancervård har idag kommit in i dagens medicin, https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/07/03/hur-ska-vi-uppna-en-likvardig-cancerrehabilitering-i-sverige/   Detta sker i samband med att SWEDPOS idag deltar i Almedalen med bl.a. Nätverket mot cancer om hållbar utveckling av cancervården med fokus på närtid 2018 http://www.natverketmotcancer.se/almedalen/