Kallelse till SWEDPOS årsmöte 2024

  • 1 apr 2024

Härmed kallas samtliga medlemmar i SWEDPOS till årsmöte 29/5 kl. 16:00.

Årsmötet hålls digitalt och inleds med ett webbinarium kl. 15:00 - kring uppdaterade Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering med fokus på processtödet, goda exempel och en plan framåt. kl 15:00 

Anmäl dig här: https://forms.office.com/e/JQRfc3KENP

Dagordning årsmöte 2024-05-29 kl. 16:00 

Plats: Online via Teams-länk

1.Mötet öppnas

2.Godkännande av dagordningen

3.Val av mötesordförande

4.Val av mötessekreterare

5.Val av justeringsmän tillika rösträknare

6.Verksamhetsberättelse 2023

7.Ekonomisk verksamhetsberättelse 2023

8.Revisorsberättelse och ansvarsfrihet

9.Fastställande av årsavgift 2025 för medlemskap valfritt från 50:- - 500 :- från 2024

10.Omval och nyval

11.Övriga frågor

12.Mötet avslutas

 

Varmt välkomna!

/SWEDPOS styrelse