Nyheter

Kallelse till SWEDPOS årsmöte 30/5

  • 4 apr 2022

Välkommen till SWEDPOS årsmöte den 30/5 kl. 14:50-15:20.
Lokal: Konferenslokalen J3:07 Sune Bergström, Karolinska universitetssjukhuset

Årsmötet ligger i programmet för konferensen som är den 30–31/5 men är öppet för alla medlemmar oavsett om man deltar i konferensen eller inte.

Årsmöte 2022 -Dagordning

1.Mötet öppnas

2.Godkännande av dagordningen

3.Val av mötesordförande

4.Val av mötessekreterare

5.Val av justeringsmän tillika rösträknare

6.Verksamhetsberättelse 2021

7.Ekonomisk verksamhetsberättelse 2021

8.Revisorsberättelse och ansvarsfrihet

9.Fastställande av årsavgift för medlemskap (valfri 0-500 ligger)

10.Omval och nyval

11.Övriga frågor

12.Mötet avslutas

Är du ännu inte medlem i SWEPOS men gärna vill vara med och påverka så hittar du information om hur du blir medlem här.