Nyheter

Föreläsning 19/3 på Onkologidagarna - "Fysisk aktivitet vid cancer – State of the Art"

 • 27 jan 2015
[caption id="attachment_12012" align="alignright" width="240"] Yvonne Wengström[/caption] Vad innebär fysisk träning? Vad har patienterna för upplevelser av att träna under cancerbehandlingen? Lyssna till två forskares presentationer av kunskapsläget och om de nu pågående forskningsprojekten OptiTrain och Phys-Can. Med Yvonne Wengström (OptiTrain) och Helena Igelström (Phys-Can) Presentationen hålls 19/3 på Onkologidagarna kl. 13.00-14.30. [caption id="attachment_12119" align="alignleft" width="210"] Helena Igelström[/caption] SWEDPOS nationella konferens 2015 ligger som ett parallellt spår på Onkologidagarna som arrangeras 16-20 mars i Umeå. SWEDPOS program hålls 18-19 mars. Anmäl dig här och glöm inte ange att du är medlem i SWEDPOS för att få rabatterad deltagaravgift. För att bli medlem i SWEDPOS anmäler du dig här.  

Dela det här:

 

Föreläsning 19/3 på Onkologidagarna: "Ångest och depression vid cancer - state of the art"

 • 22 jan 2015
[caption id="attachment_12006" align="alignright" width="159"] Birgitta Johansson docent i vårdvetenskap och universitetslektor i onkologisk omvårdnad.[/caption] Hur kan specialistvården, primärvården och internetresurser användas så att alla cancerpatienter får den psykosociala vård de behöver? Lyssna till en onkolog/psykiater, en primärvårdspsykolog och en forskare i internetbaserade självhjälpsprogram, för att kunna ge dina patienter en bättre psykosocial vård under och efter cancersjukdomen. Med Pia Dellson, Johannes Engh och Birgitta Johansson. Presentationen hålls på Onkologidagarna 19/3 kl. 15.00-16.30 SWEDPOS nationella konferens 2015 ligger som ett parallellt spår på Onkologidagarna som arrangeras 16-20 mars i Umeå. SWEDPOS program hålls 18-19 mars. [caption id="attachment_12024" align="alignleft" width="184"] Johannes Engh, leg. psykolog Capio Familjeläkarna[/caption] Anmäl dig här och glöm inte ange att du är medlem i SWEDPOS för att få rabatterad deltagaravgift. För att bli medlem i SWEDPOS anmäler du dig här.

Workshop 18/3 & 19/3 PÅ ONKOLOGIDAGARNA: ”Sex och Cancer"

 • 21 jan 2015
[caption id="attachment_12000" align="alignright" width="180"] Tina Nevin, auktoriserad sexolog/barnmorska[/caption] Sex berör oss alla, hela livet, i alla dimensioner; fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Inom cancerrehabilitering är det sexuella välbefinnandet en del som alla inom vården behöver förhålla sig till. Möt föreläsarna Tina Nevin, auktoriserad sexolog/barnmorska och Carina Danemalm Jägervall, sexualrådgivare/uroterapeut som delar med sig av sina erfarenheter från det kliniska arbetet och ger konkreta tips på sexologisk rehabilitering. [caption id="attachment_12001" align="alignleft" width="155"] Carina Danemalm Jägervall, sexualrådgivare/uroterapeut[/caption] Workshopen hålls på Onkologidagarna och man kan välja om man vill gå den 18/3 kl. 14.30-16.00 eller 19/3 kl. 10.30-12.00. SWEDPOS nationella konferens 2015 ligger som ett parallellt spår på Onkologidagarna som arrangeras 16-20 mars i Umeå. SWEDPOS program hålls 18-19 mars. Anmäl dig här och glöm inte ange att du är medlem i SWEDPOS för att få rabatterad deltagaravgift. För att bli medlem i SWEDPOS anmäler du dig här.

Kallelse till SWEDPOS årsmöte 2015

 • 20 jan 2015

Härmed kallas alla medlemmar till SWEDPOS årsmöte 2015

Plats: Onkologidagarna 2015, Kulturväven Umeå (exakt lokal meddelas i programmet för Onkologidagarna) Tid: 18/3 2015 klockan 16.45 - ca 18.00 (Förmingel och något tilltugg från 16.15)
 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 6. Ekonomisk verksamhetsberättelse 2014
 7. Revisorsberättelse
 8. Verksamhetsberättelse 2014
 9. SWEDPOS – en organisation för alla? Rekapitulering och vidare diskussion från årsmöte 2014. Samt genomgång av stadgerevidering inför punkt 10.
 10. 10. Revidering av stadgar. Förtydligande av SWEDPOS syfte och uppdrag genom omarbetning av stadgarna. Revidering antagen vid årsmötet 2014 och blir giltig med omedelbar verkan vid bifall.
 11. Fastställande av årsavgift för medlemskap (valfri 0-500 ligger)
 12. Val av ordförande för SWEDPOS (2år)
 13. Val av 3 ordinarie styrelseledamöter (1-2 år)
 14. Val av 1 suppleant (1-2år)
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas
Övriga frågor kan anmälas till ordforande@swedpos.se eller muntligen på plats fram till och med punkt 2 på dagordningen behandlas. Efter årsmötet, närmare bestämt klockan 19, träffas vi för en gemensam middag. Anmälan till denna görs tillsammans med anmälan till Onkologidagarna eller till ordforande@swedpos.se. Hjärtligt välkomna! Patrik Göransson, ordförande SWEDPOS

Missa inte chansen att få med en poster eller presentation till Onkologidagarna 2015

 • 16 jan 2015

18/1 är sista dagen att skicka in abstrakt till onkologidagarna 2015!

Abstraktet kan beskriva opublicerade studier, studier presenterade vid andra möten, eller studier publicerade under det senaste året. Fallbeskrivningar, systematiska översikter, samt kvalitets- och förbättringsarbeten välkomnas också.

Missa inte chansen att få med posters och presentationer med fokus på cancerrehabilitering!

Följ länken för att hitta närmare instruktioner: http://www.onkologidagarna.se/2014posters-och-abstracts

Föreläsning 18/3 på Onkologidagarna: "Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och tr

 • 14 jan 2015
[caption id="attachment_11863" align="alignright" width="192"] Pia Dellson är dubbelspecialist i onkologi och psykiatri och hade en central roll i framtagandet av det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.[/caption] Vad innehåller vårdprogrammet för cancerrehabilitering och vad innebär innehållet för cancervården? Cancerrehabilitering kan organiseras på olika sätt och här presenteras tre exempel från olika delar i landet; Sektionen för cancerrehabilitering på Radiumhemmet i Stockholm, Enheten för cancerrehabilitering och psykosocialt stöd (f.d Fenix) på Centralsjukhuset i Kristianstad samt Carere – ett pågående projekt i norra regionen och processen för gynekologisk cancer. Med Pia Dellson, Hanna Ekman, Helena Bucht och Katja Vuollet Carlsson, Helena LundgrenMarie Sodell och Margareta Hedström SWEDPOS nationella konferens 2015 ligger som ett parallellt spår på Onkologidagarna som arrangeras 16-20 mars i Umeå. SWEDPOS program hålls 18-19 mars. Anmäl dig här och glöm inte ange att du är medlem i SWEDPOS för att få rabatterad deltagaravgift. För att bli medlem i SWEDPOS anmäler du dig här.