Nyheter

Arbetet med ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering är nu igång!

  • 26 okt 2011
Igår träffades forskare, kliniker och patientrepresentant från hela Sverige för att på allvar inleda arbetet med ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. Vårdprogrammet kommer vara klart nästa sommar. Pia Dellson, ordförande i SWEDPOS och överläkare vid sektionen för cancerrehabilitering vid Skånes onkologiska klinik är projektledare för vårdprogramsarbetet. Samtliga Regionala cancercentra var representerade vilket förhoppningsvis borgar för att vårdprogrammet skall bli en integrerad del i arbetet med framtidens cancervård och samtliga patientprocesser. Det regionala vårdprogram som tagits fram för RCC Syd kommer användas som utgångspunkt men med flera modifieringar och tillägg där till exempel närståendeperspektivet och jämlikhetsfokus skall tydliggöras. Vårdprogrammet kommer utgå från patienter och närståendes behov. Fem skrivgrupper bildades och en huvudansvarig utsågs i var grupp. Tillsammans kommer dessa dessutom utgöra redaktionsgruppen. Detta är ett stort steg i riktning mot att cancerrehabilitering skall bli en naturlig och integrerad del i svensk cancervård!

IPOS världskongress i Turkiet har startat och SWEDPOS är på plats

  • 18 okt 2011

Delar av SWEDPOS styrelse och åtminstone ett tjugotal svenskar deltar i International Psycho-Oncology Society’s världskongress. Kongressen bjuder på ett mycket spännande program 18-20 oktober med fokus på psykosocial onkologi. Temat för konferensen är:

"Integrating the Psychosocial Domain into Routine Cancer Care: Bridging Continents and Cultures for Global Cancer Support"

16-17 oktober inledde vi med två späckade workshopdagar där vi fick möjlighet att förkovra oss inom våra intresseområden.

Vi hoppas på att knyta kontakter och få idéer från övriga kongressdeltagare som ju kommer från hela världen med olika erfarenheter av arbete och forskning inom cancerrehabilitering. Är ni intresserade av att ta del utav de presentationer och posters som presenteras så hittar ni en tryckt specialupplaga av tidskriften Psycho-Oncology där alla abstract för muntliga presentationer och posterpresentationer publiceras.

Tisdagen 18 oktober medverkar vid IPOS- federations möte ett tillfälle för nationella föreningar inom cancerrehabilitering att mötas och utbyta erfarenheter.

Vi hoppades kunna rapportera från konferensen via bloggen, Facebook och Twitter men internet uppkopplingen är fruktansvärt dålig och svårtillgänglig. Undertecknad kommer i första hand rapportera via Twitter som @psyprik och använda #IPOS2011