Nyheter

SWEDPOS välkomnar att det första Vårdprogrammet för Psykosocial onkologi och cancerrehabiliterin

  • 24 aug 2012
Vårdprogrammet, som ett regionalt vårdprogram, är framtaget inom Södra sjukvårdsregionen där Landstinget i Blekinge, Kronoberg, Region Skåne och Södra delen av Region Halland ingår. Tumörregistret vid Onkologiskt Centrum ansvarar för vårdprogrammet. [caption id="attachment_734" align="alignright" width="158" caption="Klicka på bilden för att ta del av vårdprogrammet i PDF."][/caption] Arbetet inleddes hösten 2009 med SWEDPOS ordförande Pia Dellson som sammankallande och flera utav SWEDPOS medlemmar inom Södra sjukvårdsregionen har vatit engagerade i arbetet med vårdprogrammet som får ses som tämligen omfattande med sina 189 sidor. Vårdprogrammet kommer vara ett ytterst värdefullt stöd för oss som arbetar inom cancervården. Inledande kapitlet om psykosocial onkologi och cancerrehabilitering är en bra början för att sedan använda innehållsförteckningen för att slå upp hur man kan bemöta olika behov. Maria Hellbom, ansvarig för rehabilitering RCC Syd, har gjort en översiktlig sammanfattning av vårdprogrammet som även den kan vara en utmärkt början.