Nyheter

Vårdprogram om psykosocial onkologi och rehabilitering

  • 30 dec 2010
Arbetet med landets första vårdprogram i psykosocial onkologi och rehabilitering är i full gång och förhoppningen är att presentera det i maj vid den nationella konferensen om cancerrehabilitering i Uppsala. Det täcker södra sjukvårdsregionen, men redan under 2011 påbörjas arbetet med ett nationellt vårdprogram. Swedpos har blivit tillfrågade om att hålla i arbetet och det har också skjutits till pengar för ändamålet. Vi ser mycket fram emot att involvera representanter från hela landet i processen!

Nationell konferens 2011

  • 28 dec 2010
Den 4-6 maj anordnar SWEDPOS den andra nationella konferensen i psykosocial onkologi och rehabilitering i Uppsala – temat blir Cancerrehabilitering. Den första dagen ägnas åt hel- eller halvdagsworkshops för fördjupade kunskaper om kliniska behandlingsmetoder, och de två andra dagarna pågår själva konferensen med inbjudna talare kring cancerrehabiliteringens kliniska, forskningsmässiga och politiska aspekter. SWEDPOS hoppas på ett stort deltagande av alla yrkeskategorier och från landets alla ändar! Definitivt program och anmälningsinformation kommer snart ut på www.swedpos.se.