Nyheter

SWEDPOS på plats i Almedalen

  • 6 jul 2011
SWEDPOS är på plats i Almedalen och både bevakar och deltar i evenemang. Maria Hellbom från SWEDPOS deltog under tisdagen i ett seminarium om cancerincidens och prevention i Region Skåne. Carsten Rose från Regionalt Cancercentrum syd slöt under seminariet en ‘preventionspakt’ med deltagarna i panelen, främst då det moderata regionrådet Pia Kinhult. Lars-Erik Holm från Socialstyrelsen, Lena Furmark från Socialdepartementet och Carina Nilsson från Malmö stad belyste olika delar i preventionsarbete som de ser som viktiga. Preventionsarbete idag är centralt för att klara vården imorgon, var budskapet. Maria Hellbom poängterade under sin del av seminariet att preventionsarbete är extra aktuellt i samband med en cancerdiagnos då patienter och närstående ofta är mycket motiverade att genomföra förändringar i livsstil för en bättre hälsa.

Cancerrehabilitering i Almedalen - seminarium 7 juli

  • 5 jul 2011
Nätverket mot cancer bjuder in till seminarium i Almedalen vilket fokuserar på den viktiga cancerrehabiliteringen och på vem som ser patienten i cancervården. Följande punkter presenteras:
  • Cancerrehabilitering – ett lotteri?
  • Vikten av en vidare syn på cancerehabilitering
  • Varför ser cancerrehabiliteringen så olika ut i landet?
  • Från palliativ till kronisk behandling
  • Vilken roll har en patientkoordinator?
  • Vård i hemmet i livets slutskede
  •  Glädjeverkstan
Maria Hellbom, psykolog och vice orförande för SWEDPOS, presenterar under punkten "Vikten av en vidare syn på cancerehabilitering". SWEDPOS är som sagt representerade genom Maria och ni kommer kunna följa cancerrehabiliteringsrelaterade händelser här på SWEDPOS-bloggen eller via @swedpos och @spiggorian på Twitter. Besök även gärna Nätverket mot cancer eller följ deras rapportering från Almedalen via @CancerNatverket på Twitter.