Nyheter

Regionalt cancercentrum syd släpper informationsfilmer om cancerrehabilitering

  • 1 jun 2011
Genom cancerrehabilitering - för rätt behov, i rätt tid och på rätt nivå optimerar vi cancervården. Kunskapen finns. Kompetensen finns. Nu måste rehabiliteringen göras tillgänglig för alla som behöver den! Det är budskapet när Regionalt cancercentrum (RCC) Syd släpper två informationsfilmer om cancerrehabilitering. Filmerna riktar sig till alla som arbetar med cancerberörda i någon av RCC Syds så kallade patientprocesser, det vill säga den sammanhållna klinikövergripande vården vid cancerdiagnos. I den ena filmen presenteras en modell för att organisera cancerrehabilitering för så bra resursutnyttjande och jämlik tillgång till rehabilitering som möjligt utifrån patienters och personals behov. I den andra berättar en patient om sin rehabiliteringsresa. Filmerna som vardera är ca 5 minuter långa hittar du här.