Nyheter

SWEDPOS nationella konferens är flyttad: Ny ort, starkt program och kraftigt reducerat pris.

  • 21 mar 2013
Ny ort och nytt upplägg Cancerrehabilitering i praktiken – från vision till vardag Välkommen till SWEDPOS nationella konferens om psykosocial onkologi och cancerrehabilitering 2013! Konferensen som är den 3:e nationella konferensen i ordningen har flyttats, komprimerats och hålls på Hälsans hus i Stockholm 24-25 april. Nytt pris för dig som är medlem i SWEDPOS eller en patient-/närstående förening inom området är 2200:- för båda dagarna. Övriga betalar 2700:-.  Sista anmälningsdag 2/4. Antalet deltagare är begränsat till max 70 stycken så i princip har vi bara möjlighet att erbjuda ca 30 nya platser varpå först till kvarn tillämpas. Deltagare som anmält sig till den ursprungliga konferensen i Umeå är garanterade en plats genom att deras anmälan står kvar. Har du sökt stipendium från Cancerfonden för Umeåkonferensen är din ansökan giltig även för den nya konferensen Har du beviljats stipendium så kan du använda det för att delta i Stockholm istället. Cancerfonden välkomnar dessutom nya ansökningar till och med 2/4 vilket vi är väldigt tacksamma för!    Till Programmet!                     Till anmälan! Konferensinformation Tillsammans kan vi göra skillnad för cancerberördas livskvalitet. Visionen om en integrerad cancerrehabilitering med patienten och de närstående i centrum måste vi tillsammans arbeta för att förverkliga. Då har vi en möjlighet att optimera svensk cancervård och förebygga oerhört mycket ohälsa och lidande. Därför vänder sig denna inbjudan till hela spektret av engagemang i och kring cancervården. Oavsett om du arbetar inom hälso- och sjukvård som läkare, sjuksköterska, kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast etc. eller om du är engagerad i utvecklingen av hälso- och sjukvård i egenskap av folkvald, förtroendevald, tjänsteman, patientföreträdare, närståendeföreträdare, forskare, företrädare för ideell organisation, journalist etc. så är du lika välkommen! Den nationella konferensen hålls 24-25 april och där kan vi stolt presentera kunniga och engagerade talare som till exempel:
  • Katarina Johansson, ordförande i Nätverket mot cancer
  • Gunilla Gunnarsson, nationell cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Pär Salander, psykolog, professor och författare, Umeå universitet
  • Konferencier: Maria Hellbom medgrundare SWEDPOS, psykolog och författare, RCC Syd
  • Representanter för våra regionala cancercentrum (RCC)
  • Representanter för SWEDPOS
På kvällen onsdagen 24 april finns det möjlighet för samtliga konferensdeltagare att följa med på en trevlig middag. Här finns ytterligare möjlighet att lära känna varandra och byta erfarenheter från rikets alla hörn. Middagen kommer hållas på restaurang någonstans i Stockholm och var och en betalar för sig själv. Intresseanmälan görs i samband med anmälan. På den 2:a dagen, Workshop 25 april, är det dags att konkretisera konferensens tema ”Cancerrehabilitering i praktiken – från vision till vardag”. Med Christine Kiliam Hinsell som facilitator samlas vi för att utveckla samarbetet kring cancerrehabilitering i Sverige. Utöver att du självklart får ta del av andras kompetens och erfarenhet kommer du göra skillnad genom att bidra med just din kompetens och erfarenhet. Dessutom kommer denna dag vara en fantastisk möjlighet att arbeta med de frågor som just du brinner för! Under dagen möts och reflekterar vi i mindre grupper och vår facilitator Christine Kiliam Hinsell lotsar oss genom en spännande process där vi tillsammans hittar vägar att ta visionen till vardag. På förmiddagen arbetar vi med mål och visioner för cancerrehabilitering. Efter lunch konkretiserar vi hur våra visioner kan omsättas i konkreta handlingar i vardagen. Dagen startar med drop in och mingel från 8.00, workshopen inleds 8.30. Vi avslutar med kaffe 15.00. Cancerrehabilitering angår alla och det är nu det händer… Kom och gör skillnad! OBS! Sista anmälningsdag 2/4 Till Programmet!                     Till anmälan! Plats: Hälsans hus Stockholm Kostnad: Nationella konferensen 24-25 april 2700 kr Om du är medlem i SWEDPOS eller någon patient- eller närståendeförening har du 500 kr i rabatt på avgiften. Det finns möjlighet att lösa medlemskap i samband med anmälan. Om det finns enstaka platser kvar efter sista anmälningsdagen 2/4 ges eventuellt möjlighet att anmäla sig till enstaka dag.  Till Programmet!                     Till anmälan! Väl mött i Stockholm hälsar SWEDPOS Styrelse