Nyheter

Workshop 18/3 & 19/3 på Onkologidagarna: "Barn och tonåringar som anhöriga"

  • 12 feb 2015
Hur kan man tala med barn och unga vars förälder är svårt sjuk? Hur kan vi stötta barnfamiljerna under sjukdomstiden? Vilka bör vi samarbeta med när det finns barn och unga anhöriga? [caption id="attachment_13201" align="alignright" width="140"] Tove Bylund Grenklo beteendevetare och post-dok[/caption] Vad finns det för verktyg att använda i mötet med barn som anhöriga? Hur sörjer tonåringar – tillsammans eller ensamma? I takt eller i otakt med överlevande vuxna familjemedlemmar? Vad lyfter de som under tonåren miste en förälder i cancer upp som viktigt vad gäller information/kommunikation kring sjukdom, sjukvård och död/sorg? Vi kommer också presentera Nära Cancer, stöd på nätet för ungdomar och unga vuxna. Var med på en workshop där vi diskuterar utifrån en blandning av erfarenheter från klinik, internet och forskning kring barn som anhöriga och efterlevande. [caption id="attachment_13210" align="alignleft" width="122"] Katrin Bartfai onkolog[/caption] Möt Johanna Joneklav (kurator, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro) och Katrin Bartfai (onkolog), båda initiativtagare och projektledare för ”Nära Cancer” www.näracancer.se, Margareta Hedström (leg sjuksköterska, psykoterapeut och familjeterapeut, Onkologen KS Solna) samt Tove Bylund Grenklo (beteendevetare, post-dok, Karolinska Institutet & Palliativt centrum vid Linnéuniversitetet). Workshopen hålls på Onkologidagarna och man kan välja om man vill gå den 18/3 kl. 14.30-16.00 eller 19/3 kl. 10.30-12.00. [caption id="attachment_13211" align="alignright" width="139"] Johanna Joneklav kurator[/caption] [caption id="attachment_13243" align="alignleft" width="122"] Margareta Hedström ssk, psykoterapeut & familjeterapeut[/caption] SWEDPOS nationella konferens 2015 ligger som ett parallellt spår på Onkologidagarna som arrangeras 16-20 mars i Umeå. SWEDPOS program hålls 18-19 mars. Anmäl dig här och glöm inte ange att du är medlem i SWEDPOS för att få rabatterad deltagaravgift. För att bli medlem i SWEDPOS anmäler du dig här.

Workshop 18/3 & 19/3 PÅ Onkologidagarna: "Att få livet att funka när vardagen är ansatt"

  • 11 feb 2015
Den här workshopen kommer att handla om hur man får vardagens aktiviteter att fungera vid cancersjukdom [caption id="attachment_13158" align="alignright" width="300"] Maria Roos och Hedi Augustsen[/caption] Exempel på frågeställningar vi kommer att resonera med er deltagare.
  • Hur kan vi skapa goda förutsättningar att klara vardagliga och meningsfulla aktiviteter för cancerpatienten
  • Hur kan man vara aktiv i vardagen och lära sig leva med cancer
  • Hur kan man ha ett rehabiliterande förhållningssätt på en sjukhusavdelning
Workshopledare: Heidi Augustsen  Leg arbetsterapeut  Ersta Sjukhus Stockholm och Maria Roos Leg  arbetsterapeut Sundsvalls sjukhus Workshopen hålls på Onkologidagarna och man kan välja om man vill gå den 18/3 kl. 14.30-16.00 eller 19/3 kl. 10.30-12.00. SWEDPOS nationella konferens 2015 ligger som ett parallellt spår på Onkologidagarna som arrangeras 16-20 mars i Umeå. SWEDPOS program hålls 18-19 mars. Anmäl dig här och glöm inte ange att du är medlem i SWEDPOS för att få rabatterad deltagaravgift. För att bli medlem i SWEDPOS anmäler du dig här. Välkomna på vår workshop på onkologdagarna i Umeå!

Workshop 18/3 & 19/3 på onkologidagarna: "Att bedöma rehabiliteringsbehov och planera åtgärder"

  • 3 feb 2015
En integrerad cancerrehabilitering är en essentiell del av ordinarie cancervård och en förutsättning för att uppnå en fullvärdig cancervård. Rätt genomförd inför, under och efter behandling stärker den patienten och hens närstående samtidigt som den håller samman och optimerar vården. [caption id="attachment_12361" align="alignright" width="180"] Patrik Göransson leg. psykolog vid Hallands sjukhus Halmstad[/caption] Som läkare, sjuksköterska, undersköterska eller rehabpersonal spelar du en mycket viktig roll när det gäller den grundläggande rehabiliteringen. På den här workshopen får du praktiska verktyg som kommer berika och underlätta ditt arbete.  Du kommer lära dig hur du kan inleda arbetet med cancerrehabilitering som en sammanhållande del av den individuella vårdplanen genom att tillsammans med den cancerberörda bedöma behov och planera åtgärder. Du får lära dig:
  • Om att möta och stödja människor i kris och under stress
  • Om att konkret identifiera och bemöta fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt planera åtgärder och uppföljning.
  • Hur du kan ge ett grundläggande stöd och hur du kan förmedla insatser på mer avancerad nivå.
Workshopledare [caption id="attachment_13196" align="alignright" width="180"] Hanna Ekman, Kontaktsjuksköterska på Enheten för Cancerrehabilitering och psykosocialt stöd på Centralsjukhuset Kristianstad.[/caption] Hanna Ekman: Kontaktsjuksköterska på Enheten för Cancerrehabilitering och psykosocialt stöd på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK). Hanna en del i det samarbete med Försäkringskassan som går under namnet DISA (Diagnosgrupp i Samarbete). Patrik Göransson: leg. Psykolog vid Hallands sjukhus Halmstad. Patrik medverkade i styrgruppen som tog fram det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och han har tagit fram ”Den ofrivillige resenären – en bok om din cancerresa” som stöd för cancerberörda men även som ett kommunikationsverktyg för vården. Workshopen hålls på Onkologidagarna och man kan välja om man vill gå den 18/3 kl. 14.30-16.00 eller 19/3 kl. 10.30-12.00. SWEDPOS nationella konferens 2015 ligger som ett parallellt spår på Onkologidagarna som arrangeras 16-20 mars i Umeå. SWEDPOS program hålls 18-19 mars. Anmäl dig här och glöm inte ange att du är medlem i SWEDPOS för att få rabatterad deltagaravgift. För att bli medlem i SWEDPOS anmäler du dig här.