Nyheter

Nu har nationella konferensen varit....

  • 7 apr 2019
Den 4-5 april gick den nationella konferensen i Cancerrehabilitering av stapeln i Uppsala! Över 100 deltagare från hela landet hade två fantastiska dagar och med sig hem fick deltagarna kunskap och minnen från många möten med andra som arbetar med Cancerrehabilitering i Sverige. De som vill ta del av föreläsningarna får det genom att bli medlemar i SWEDPOS och ett utskick kommer inom ca 2 v till alla medlemmar! Här är lite bilder på våra eminenta föreläsare och moderatorer från dagarna...  

Pressmeddelande: Cancer, liv och rehabilitering i Uppsala 4-5 april

  • 3 apr 2019
SWEDPOS anordnar en nationell konferens för personer som arbetar med cancerrehabilitering runt om i landet. Konferensen genomförs på Akademiska sjukhuset i Uppsala och kommer handla om vad och hur man kan arbeta med att förbereda patienter inför cancerbehandling och omhändertagande av seneffekter för vuxna. Föreläsningar/presentationer varvas med mer praktiskt inriktade workhops. SWEDPOS samarbetar kring rehabiliteringsfrågor med Nätverket mot cancer och Ung cancer och de kommer inleda dagarna. Flera nyheter kommer att diskuteras under konferensen. I februari 2019 antogs ett nytt nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. Prehabilitering är ett helt nytt kapitel. Det beskriver vikten av insatser under perioden från diagnos till behandlingsstart. - Det här innebär en ökad jämlikhet och ett kunskapsstöd ute i landet när alla Sveriges cancerberörda nu faller under samma program, säger Gunnar Eckerdal, programgruppens ordförande tillika talare på konferensen. En annan nyhet är doktorand Ulrika Sandén som den 18 mars kom ut med sin andra bok på temat att leva med cancer ”Nuets förnöjsamhet”. Hon opererade en mild elakartad hjärntumör 2004 och tack vare stora rehabiliteringsinsatser har hon inte bara kommit tillbaka från hjärnskador utan både avlagt en forskarexamen och nu även gett ut sin andra bok. - Jag kunde inte läsa en notis när jag var som sämst, hittade inte hem och behövde hjälp att lära mig på nytt. Men jag är ett levande bevis på att cancerrehabilitering gör nytta, säger Ulrika Sandén. Hon kommer i sitt tal att kombinera forskning med erfarenheter om cancerns konsekvenser och hur man kan leva med en kronisk cancerdiagnos. Margareta Haag, Nätverket mot cancer och Erik Fransson, Ung cancer samt Gunnar Eckerdal och Ulrika Sandén finns tillgängliga för intervjuer. Kontakt: SWEDPOS ordförande: Jeanette Winterling, jeanette.winterling@sll.se / 070 085 65 52