Nyheter

Tillsammans gör vi skillnad - en gemensam grund för ett viktigt fortsatt arbete

  • 27 jun 2013
SWEDPOS vill gärna samverka med patientföreträdare, patientorganisationer och andra aktörer med intresse och inflytande inom cancerområdet och vi tror att vi har många gemensamma frågor. Vi har i styrelsen diskuterat hur vårt samarbete kan se ut och hur vi ska nå alla intressenter. Vi vill gärna ha goda relationer och samverka med alla. Som ett första steg mot samverkan träffades Nätverket mot cancer och representanter för SWEDPOS' styrelse den 25/6. Bakgrunden till mötet är de diskussioner som fördes under den nationella konferensen där Nätverket mot cancer var representerade. Vi vill gärna att diskussionen om cancerrehabilitering till alla berörda finns med på beslutsfattares agenda och vill samverka om det, t ex i kommande valrörelse. Vi diskuterade vilka gemensamma frågor vi har intresse av och hittade många gemensamma beröringspunkter. När vi avslutade mötet kände vi tydligt att vi har lagt en gemensam grund för ett viktigt fortsatt arbete med att bygga upp cancerrehabilitering till alla berörda.  

Första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering - ta del av första utkastet

  • 25 jun 2013
SWEDPOS kan med glädje konstatera att det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är klart för remissrunda 1 där en första version av vårdprogrammet skickas ut till företrädare för berörda professioner, patient- och närståendeföreningar, intresseorganisationer med flera. Vårdprogrammet ges ut i en ordinarie version och en kort version. Den korta versionen är tänkt att ge en övergripande bild av vad cancerrehabilitering handlar om. Den långa och fullständiga versionen av vårdprogrammet är tänkt som underlag för kunskapsspridning och utveckling av arbetet med cancerrehabilitering för patienter och närstående. Vårdprogrammet för cancerrehabilitering har utarbetats av den nationella arbetsgruppen för vårdprogram rehabilitering, en arbetsgrupp tillsatt av RCC i samverkan. Regionalt cancercentrum syd stöttar och administrerar arbetet och har tillgängliggjort både kortversion och fullversion på följande sida: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Regionalt-Cancercentrum/Cancerrehabilitering/Psykosocial-onkologi-och-rehabilitering/ Remissvar samt synpunkter på innehåll och upplägg kommer samlas in till och med 26/8 2013 via mejl till vardprogram@swedpos.se