Nyheter

SWEDPOS & GDPR

  • 31 jul 2018
Dataskyddsförordningen, GDPR, började gälla den 25 maj 2018. Syftet med lagen är att hjälpa dig ta kontrollen över hur dina personuppgifter får användas samt skapa ett enhetligt regelverk inom EU. Som medlem i SWEDPOS finns dina personuppgifter med namn, e-mejladress, telefonnummer, ev. bostadsadress och arbetsplats registrerade hos oss. Dessa uppgifter lagras tills det att du aktivt begär utträde ur SWEDPOS. Personuppgifterna används för att skicka ut information om SWEDPOS verksamhet samt till inbjudningar för evenemang och seminarier som kan vara av intresse för våra medlemmar. Kontakta  oss på info@swedpos.se  för frågor alternativt önskemål om utträde ur föreningen.