Bakgrund

Svensk förening för psykosocial onkologi (SWEDPOS) bildades år 2007 ur det informella nätverk av kliniskt verksamma inom psykosocial onkologi som dittills funnits i landet.
År 2009 anordnade SWEDPOS den första nationella konferensen i psykosocial onkologi i Sånga-Säby.

Vid årsmötet 2010 bytte föreningen namn till ”Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering” för att tydligare markera att föreningens fokus är cancerrehabilitering.

Vår driv är att ständigt utveckla oss andra med visioner, tankar, samverkan visioner, tankar utifrån cancerrehabilitering. V