Ny avhandling om närståendes situation

  • 4 mar 2011
Katarina Sjövall vid avdelningen för onkologi, Lunds universitet, lägger idag fram sin avhandling Living with cancer. Impact on cancer patient and partner. Katarina har i sin forskning kunnat visa att en cancerdiagnos också har stora hälsokonsekvenser för partner till den cancerdrabbade, som året efter diagnosen konsumerar mer sjukvård och oftare är sjukskrivna jämfört med allmänbefolkningen. Djupintervjuer visar att sjukdomen sätter stora spår i cancerberördas liv, och en slutsats blir att sjukvården också måste se till partners behov. Disputationen äger rum idag 4/3 klockan 13.00 i Föreläsningssal 3, C-blocket, Skånes Universitetssjukhus, Lund. En sammanfattning av avhandlingen finns här.