Nyheter

Kallelse till SWEDPOS årsmöte 2014

 • 12 mar 2014

Härmed kallas alla medlemmar till SWEDPOS årsmöte 2014

Plats: Fullriggaren, konferenslokalen Kattegatt, Hallands sjukhus Halmstad Tid: 12/5 2014 klockan 16.15 - ca 17.15 (Fika serveras från klockan 15.45)

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 6. Ekonomisk verksamhetsberättelse 2013-2014
 7. Revisorsberättelse
 8. Verksamhetsberättelse 2013-2014
 9. SWEDPOS – en organisation för alla?
 10. Revidering av stadgar. Förtydligande av SWEDPOS syfte och uppdrag genom omarbetning av stadgarna utifrån diskussion under punkt 9 samt av styrelsen framlagt förslag.
 11. Fastställande av årsavgift för medlemskap
 12. Val av 4 ordinarie styrelseledamöter
 13. Val av 2 suppleanter
 14. Val av revisor
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas
Övriga frågor kan anmälas till ordforande@swedpos.se eller muntligen på plats fram till och med punkt 2 på dagordningen behandlas. Hjärtligt välkomna! Patrik Göransson, ordförande SWEDPOS

Cancerrehabilitering i praktiken - nationell träff i Halmstad 12-13 maj

 • 5 mar 2014
Cancerrehabilitering i praktiken – exempel från verkstaden. SWEDPOS bjuder in till årsmöte och nationell träff kring cancerrehabilitering lunch-till-lunch 12-13 maj i Halmstad. Samtidigt kallas alla medlemmar i SWEDPOS till ett spännande årsmöte där vi tillsammans skall forma ett SWEDPOS för framtiden. Fokus för presentationerna under denna nationella träff kommer vara praktiska tillvägagångssätt för att omsätta multiprofessionell sakkunskap inom cancerrehabilitering till  konkreta verktyg och tjänster i cancerberördas tjänst. Till anmälan! Deltagande båda dagarna kostar enbart 500:- för medlemmar i SWEDPOS och 650:- för icke-medlemmar (klicka här för att lösa ett kostnadsfritt medlemskap idag) och inkluderar presentationer, årsmöte, luncher och fika. Program

Måndag 12 maj 

11.30 - 13.00 Registrering och lunchmingel. 13.00 - 14.15 Landstingsövergripande cancerrehabiliteringsteam - att bygga från grunden. Representanter från Landstinget Kronoberg berättar om resan från politiskt beslut till operativt team. 14.15 - 14.30 Frukt och bensträckare. 14.30 - 15.45 Cancerresan.se - ett arbete för att aktivt kunna ta tillvara cancerberördas erfarenheter, idéer och engagemang. Från framtagandet av "Den ofrivillige resenären" till en öppen plattform för hälsoinnovationer. 15.45 - 16.15 Fika och dialog. 16.15 - 17.15 SWEDPOS Årsmöte. 19.30 -  Middag och nätverkande på någon trevlig restaurang. Täcks ej av deltagaravgiften.

Tisdag 13 maj

09.00 - 10.15 DISA (Diagnosgrupp I SAmarbete) utvecklar samarbete och arbetssätt kring personer med tumörsjukdom, och/eller sjukdom som är en konsekvens av tumörsjukdom. Samarbetsparter är Försäkringskassan, Centralsjukhuset i Kristianstad och KVH/Fenix. 10.15 - 10.45 Fika och dialog 10.45 - 12.00 Vägen framåt erbjuder ett heltäckande och kontinuerligt stöd och en plats att komma till för information och rådgivning för den som har eller har haft cancer, lever med kronisk cancer eller är cancerberörd som närstående. 12.00 - 13.00 Avslutande lunch och dialog. Till anmälan! Oavsett om du arbetar inom hälso- och sjukvård som läkare, sjuksköterska, kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast etc. eller om du är engagerad i utvecklingen av hälso- och sjukvård i egenskap av folkvald, förtroendevald, tjänsteman, patientföreträdare, närståendeföreträdare, forskare, företrädare för ideell organisation, journalist etc. så är du lika välkommen! PlatsHallands sjukhus Halmstad, Fullriggaren konferenslokal Kattegatt (till översiktskarta) Kostnad: Hela träffen (2 dgr inkl. lunch och fika): 500:- SWEDPOS-medlem, 650:- övriga. Enskild dag 300:- SWEDPOS-medlem, 400:- övriga.