Nyheter

Sexologisk rehabilitering vid cancer - konferens i USA 17-19 juni 2011

 • 27 jan 2011
Sexologisk rehabilitering vid cancersjukdom är viktigt för livskvaliteten.
Cancer survivors and sex: Konferens i Washington 17-19 juni 2011.  Se http://www.cancersurvivorsandsex.org/site/
Ur programmet:
- Cancer Survivorship and Sexual Health: what are the issues facing men, women and children who survive malignancy - Cancer Survivor Care Plans Addressing Sexual Function - Erectile Dysfunction following surgery and radiotherapy for colorectal and GU malignancies - Female Sexual Dysfunction following mastectomy and treatments for pelvic malignancies - Pediatric cancer survivors and normal sexual maturation through adolescence - Fertility and the cancer survivor - Body image in cancer survivors - Psychosexual dysfunctions and couple issues in cancer survivors - Secondary malignancies and behaviour health modification in cancer survivors - Intimacy and marital stresses in cancer survivors

Det första spridningsseminariet för försöksverksamheten ”Mer patientfokuserad och sammanhålle

 • 24 jan 2011
De fem projekt som beviljats medel inom ramen för försöksverksamheten ”Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård” berättar om arbetet och sina erfarenheter i projekten. Sveriges Kommuner och Landsting direktsänder på webben hela spridningsseminariet den 25 januari. Sändningen ligger sedan kvar så att det går att titta på hela eller delar av programmet även i efterhand. Direktsändningen gör det möjligt för andra att arrangera egna, lokala arrangemang för att följa seminariet t.ex. via storskärm. Se spridningsseminariet på webb-TV SKL

Halländskt projekt med fokus på cancerrehabilitering

 • 20 jan 2011
Som en av fem försöksverksamheter för ”mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård” har Hallands sjukhus Halmstad fått medel via SKL för att driva ett projekt inom cancerrehabilitering. Projektet har en egen projektblogg där du kan få information kring projektet samt följa det löpande arbetet. SWEDPOS  övergripande målsättning om att uppnå en fullvärdig och hållbar cancervård genom att arbeta för cancerrehabilitering till alla berörda utgör ledstjärna för projektet. SWEDPOS-medlemmar är engagerade i projektet i allt från projektledning till högskoleutbildning.     Följande mål har satts upp för projektet
 • Alla cancersjuka patienter vid Hallands sjukhus Halmstad skall ha en individuell vårdplan upprättad för sin cancerrehabilitering.
 • Ett särskilt psykosocialonkologiskt specialistteam skall finnas som en sjukhusövergripande resurs för alla patientvårdande enheter vid Hallands sjukhus Halmstad.
 • En ökad psykosocialonkologisk kompetens inom Hallands sjukhus Halmstads cancervård genom
  •  Utbildningsinsatser på högskolenivå för specialistteam, nio kontaktsjuksköterskor och representant från sjukhuskyrkan. 
  •  Internutbildning (halvdag) för all sjukvårdpersonal som arbetar inom Hallands sjukhus Halmstads cancervård.
 • Förbättrat kunskapsstöd kring cancerrehabilitering till både cancersjuka patienter, närstående och sjukvårdspersonal.

Ny skånsk satsning på forskningscentrum får cancerfokus

 • 16 jan 2011
I fredags meddelades grundandet av en ny forskningspark i Lund. Centrum blir Astra Zenecas tidigare lokaler. Den skånske entreprenören Mats Paulsson möjliggör grundandet via en stiftelse där han själv donerat hundra miljoner kronor, vilket är nära en fjärdedel av hela köpesumman för Astra Zenecas lokaler. Forskningsparken kommer att ha ett fokus på cancerforskning via bland annat Create Health som är ett centrum för translationell cancerforskning. SWEDPOS noterar med glädje att cancerberördas livskvalitet lyfta fram som en viktig del i fokusområdet i det nya forskningscentret, och tolkar det som att centret också satsar på forskning och utveckling inom områdena stöd, cancerrehabilitering och palliativ medicin och vård. Läs mer om Mats Paulssons donation i Sydsvenska Dagbladets intervju med honom idag.

Utbildningar i psykosocial onkologi och rehabilitering

 • 15 jan 2011
Under 2011 startar en nationell distansutbildning i psykosocial onkologi och rehabilitering med en pilotgrupp. Utbildningen ger 15 högskolepoäng och går under ett år, med föreläsningar på distans och fyra kurssammankomster. Förhoppningen är att utveckla konceptet till flera kurser på olika nivåer som kan ges oftare. Utbildningarna för kontaktsjuksköterskor i Stockholm fortsätter med en kurs per termin. I de regionala cancercentra (RCC) som planeras kommer kontaktsjuksköterskor, ibland kallade koordinatorer, troligtvis att spela en stor roll, varför behovet av utbildningar inom detta kommer att öka.