Nyheter

Har du kunskap om eller är speciellt intresserad av neurotoxiska besvär efter cytostatika behandli

  • 23 aug 2016
SWEDPOS kommer på onkologidagarna i Örebro 2017 anordna ett symposium tillsammans med stiftelsen SCa-Pa (Stockholms läns cancerpatienter) för att uppmärksamma neurotoxiska besvär efter cytostatika behandling. Symposiets mål är att skapa en bild av dagens kunskap om cytostaikainducerad perifer neuropati (CIPN) och förbättra stödjande vård och rehabilitering för denna ofta besvärliga biverkan. Ett annat mål är att sprida uppdaterad information om neurotoxicitet till sjukvårdspersonal, patienter och närstående. Vill du veta mer om kunskap som redan finns så läs vår artikel i senaste numret av tidskriften Svensk Onkologi, från SOF, Nr 3, sid 29-30. Projektgruppen som anordnar symposiet vill nu gärna ha kontakt med forskare och kliniker som på olika sätt arbetar med olika sidor av neurotoxiska besvär och som kan tillföra något till diskussionen i samband med symposiet. Det finns också genom en donation till SCa-Pa ekonomiska medel att söka för att stödja arbete inför och efter symposiet.  Är du intresserad så kontakta gärna någon av nedanstående: Christina Trapp Bolund, professor emeritus i psykosocial onkologi (SCaPa) på christina.trapp@telia.com Jeanette Winterling, Med Dr, och Universitetssjuksköterska (ordf i Swedpos) på jeanette.winterling@karolinska.se  Krystyna Asarnoj, (SCaPa) på krysilver@gmail.com        

Tips om konferens i Stockholm som handlar om "Teamet runt cancerpatienten"

  • 15 aug 2016

Konferens om ”Teamet runt cancerpatienten”

Den 7-8 februari 2017 anordnar företaget Kompetensteamet i samarbete med SWEDPOS en två dagars konferens i Stockholm om hela Teamet runt cancerpatienten.. Focus är på rehabilitering i cancervård med flera ledande experter inom detta område som föreläsare, hela  programmet finns på deras hemsida. Alla medlemmar i SWEDPOS får 10% rabatt på deltagaravgiften! Varmt välkommen till konferensen Teamet runt cancerpatienten!