Tillsammans gör vi skillnad - en gemensam grund för ett viktigt fortsatt arbete

  • 27 jun 2013
SWEDPOS vill gärna samverka med patientföreträdare, patientorganisationer och andra aktörer med intresse och inflytande inom cancerområdet och vi tror att vi har många gemensamma frågor. Vi har i styrelsen diskuterat hur vårt samarbete kan se ut och hur vi ska nå alla intressenter. Vi vill gärna ha goda relationer och samverka med alla. Som ett första steg mot samverkan träffades Nätverket mot cancer och representanter för SWEDPOS' styrelse den 25/6. Bakgrunden till mötet är de diskussioner som fördes under den nationella konferensen där Nätverket mot cancer var representerade. Vi vill gärna att diskussionen om cancerrehabilitering till alla berörda finns med på beslutsfattares agenda och vill samverka om det, t ex i kommande valrörelse. Vi diskuterade vilka gemensamma frågor vi har intresse av och hittade många gemensamma beröringspunkter. När vi avslutade mötet kände vi tydligt att vi har lagt en gemensam grund för ett viktigt fortsatt arbete med att bygga upp cancerrehabilitering till alla berörda.