Hearing om framtidens cancervård

  • 30 mar 2023

Swedpos är inbjudna av regeringskansliet att delta i en hearing om framtidens cancervård. 

Närvarande var ett 80-tal personer från hela landet med olika funktion och anknytning till cancervård. På plats blandades onkologer, fysiker, verksamhetschefer, Rcc, barnläkare, kurator, representanter från brukarorganisationer, folkhälsomyndigheter mf.l. 

Statsminister Ulf Kristensson välkomnade alla deltagarna . Därefter tog sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson ordet och informerade om syftet med dagens träff och ledde de församlade i en workshop.