Första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering - ta del av första utkastet

  • 25 jun 2013
SWEDPOS kan med glädje konstatera att det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är klart för remissrunda 1 där en första version av vårdprogrammet skickas ut till företrädare för berörda professioner, patient- och närståendeföreningar, intresseorganisationer med flera. Vårdprogrammet ges ut i en ordinarie version och en kort version. Den korta versionen är tänkt att ge en övergripande bild av vad cancerrehabilitering handlar om. Den långa och fullständiga versionen av vårdprogrammet är tänkt som underlag för kunskapsspridning och utveckling av arbetet med cancerrehabilitering för patienter och närstående. Vårdprogrammet för cancerrehabilitering har utarbetats av den nationella arbetsgruppen för vårdprogram rehabilitering, en arbetsgrupp tillsatt av RCC i samverkan. Regionalt cancercentrum syd stöttar och administrerar arbetet och har tillgängliggjort både kortversion och fullversion på följande sida: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Regionalt-Cancercentrum/Cancerrehabilitering/Psykosocial-onkologi-och-rehabilitering/ Remissvar samt synpunkter på innehåll och upplägg kommer samlas in till och med 26/8 2013 via mejl till vardprogram@swedpos.se