Cancerrehabilitering på världskongressen i rehabiliteringsmedicin

  • 23 okt 2017
Världskongressen i Rehabiliteringsmedicin innehåller ett helt spår om Cancerrehabilitering där engagerade forskare och kliniker från hela världen presenterar och leder workshops om hur rehabiliteringsmedicin arbetar med cancerpatienters rehabiliteringsbehov. Nästa kongress är i Paris 8-12 juli 2018. Abstract deadline är 6 februari. För mer information och anmälning se http://isprm2018.com