Föreläsning 18/3 på Onkologidagarna: "Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och tr

  • 14 jan 2015
[caption id="attachment_11863" align="alignright" width="192"] Pia Dellson är dubbelspecialist i onkologi och psykiatri och hade en central roll i framtagandet av det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.[/caption] Vad innehåller vårdprogrammet för cancerrehabilitering och vad innebär innehållet för cancervården? Cancerrehabilitering kan organiseras på olika sätt och här presenteras tre exempel från olika delar i landet; Sektionen för cancerrehabilitering på Radiumhemmet i Stockholm, Enheten för cancerrehabilitering och psykosocialt stöd (f.d Fenix) på Centralsjukhuset i Kristianstad samt Carere – ett pågående projekt i norra regionen och processen för gynekologisk cancer. Med Pia Dellson, Hanna Ekman, Helena Bucht och Katja Vuollet Carlsson, Helena LundgrenMarie Sodell och Margareta Hedström SWEDPOS nationella konferens 2015 ligger som ett parallellt spår på Onkologidagarna som arrangeras 16-20 mars i Umeå. SWEDPOS program hålls 18-19 mars. Anmäl dig här och glöm inte ange att du är medlem i SWEDPOS för att få rabatterad deltagaravgift. För att bli medlem i SWEDPOS anmäler du dig här.