Blodcancerträff satte fokus på cancerrehabilitering

  • 31 okt 2013

För dryga två veckor sedan, 12-13 oktober, anordnade Blodcancerförbundet en träff för människor som blivit berörda av olika former av blodcancer.

Ungefär 250 blodcancerberörda från runt om i landet hade samlats på Gothia Towers för ett 2-dagars späckat program med föreläsningar och diskussioner under parollen "Tillsammans för god vård och rehabilitering för alla".. SWEDPOS var inbjudna att medverka och gjorde så genom Patrik Göransson föreningens nytillträdda ordförande. Cancerrehabilitering var en fråga som gavs ett självklart utrymme och avslutande punkten på träffen ägnades åt just denna fråga. Patrik föreläste inledningsvis under rubriken "Cancerrehabilitering ett sätt att möta framtiden". [caption id="attachment_1021" align="alignleft" width="240"] Henrik Ripa (M) & Meeri Wasberg (S)[/caption] Efter denna inledande orientering följe en diskussion kring vad som behöver göras för att cancerrehabilitering skall integreras som en naturlig del av cancervården. Henrik Ripa (M) och Meeri Wasberg (S), riksdagsledamöter och ledamöter av socialutskottet, deltog i diskussionen tillsammans med Patrik och diskussionens moderator Fredrik Hed. En engagerad publik ställde frågor om sjukförsäkring, lagstiftning och en jämlik cancerrehabilitering tillgänglig för alla. Från publiken och podiet lyftes ett önskemål om ett blocköverskridande samarbete där patient- & närståendeföreningar, intresseorganisationer, vården och involverade myndigheter kan möta politiker för att utbyta kunskap i och ta sig an utmaningen att försäkra en god cancerrehabilitering till alla berörda.