Enkät för cancerberörda!

  • 16 okt 2013
SWEDPOS samarbetar med Nätverket mot cancer och Anhörigfonden kring en undersökning som vänder sig till alla som är cancerberörda, det kan vara patienter som har eller har haft cancer samt anhöriga eller närstående till cancerpatienter. Länk till enkäten (Enkäten avslutad) Syftet med undersökningen är bland annat att kartlägga de konsekvenser som en cancersjukdom innebär. Resultatet kommer användas för att lyfta fram viktiga frågor till politiker och cancervården. Enkäten har bland annat fokus på cancerrehabiliteringsfrågor av fysisk, psykisk, social och existentiell karaktär och i vilken utsträckning du som cancerberörd upplever att du får den hjälp och det stöd du behöver. Länk till enkäten (Enkäten avslutad) Dela gärna länken med personer och nätverk som du vet är berörda. Resultatet kommer att presenteras i samband med Världscancerdagen den 4 februari 2014, och finnas tillgängligt på SWEDPOS, Nätverkets och andra cancerpatientföreningars hemsidor.
Enkäten utförs av Nätverket mot cancer och Anhörigfonden i samarbete med Svensk Förening för Psykosocial Onkologi - SWEDPOS, och genomförs med stöd av flera LIF-anslutna företag enligt avtal. /Patrik Göransson, Ordförande SWEDPOS Har du frågor går det bra att mejla: ordforande@swedpos.se