Arbetet med ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering är nu igång!

  • 26 okt 2011
Igår träffades forskare, kliniker och patientrepresentant från hela Sverige för att på allvar inleda arbetet med ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. Vårdprogrammet kommer vara klart nästa sommar. Pia Dellson, ordförande i SWEDPOS och överläkare vid sektionen för cancerrehabilitering vid Skånes onkologiska klinik är projektledare för vårdprogramsarbetet. Samtliga Regionala cancercentra var representerade vilket förhoppningsvis borgar för att vårdprogrammet skall bli en integrerad del i arbetet med framtidens cancervård och samtliga patientprocesser. Det regionala vårdprogram som tagits fram för RCC Syd kommer användas som utgångspunkt men med flera modifieringar och tillägg där till exempel närståendeperspektivet och jämlikhetsfokus skall tydliggöras. Vårdprogrammet kommer utgå från patienter och närståendes behov. Fem skrivgrupper bildades och en huvudansvarig utsågs i var grupp. Tillsammans kommer dessa dessutom utgöra redaktionsgruppen. Detta är ett stort steg i riktning mot att cancerrehabilitering skall bli en naturlig och integrerad del i svensk cancervård!