IPOS världskongress i Turkiet har startat och SWEDPOS är på plats

  • 18 okt 2011

Delar av SWEDPOS styrelse och åtminstone ett tjugotal svenskar deltar i International Psycho-Oncology Society’s världskongress. Kongressen bjuder på ett mycket spännande program 18-20 oktober med fokus på psykosocial onkologi. Temat för konferensen är:

"Integrating the Psychosocial Domain into Routine Cancer Care: Bridging Continents and Cultures for Global Cancer Support"

16-17 oktober inledde vi med två späckade workshopdagar där vi fick möjlighet att förkovra oss inom våra intresseområden.

Vi hoppas på att knyta kontakter och få idéer från övriga kongressdeltagare som ju kommer från hela världen med olika erfarenheter av arbete och forskning inom cancerrehabilitering. Är ni intresserade av att ta del utav de presentationer och posters som presenteras så hittar ni en tryckt specialupplaga av tidskriften Psycho-Oncology där alla abstract för muntliga presentationer och posterpresentationer publiceras.

Tisdagen 18 oktober medverkar vid IPOS- federations möte ett tillfälle för nationella föreningar inom cancerrehabilitering att mötas och utbyta erfarenheter.

Vi hoppades kunna rapportera från konferensen via bloggen, Facebook och Twitter men internet uppkopplingen är fruktansvärt dålig och svårtillgänglig. Undertecknad kommer i första hand rapportera via Twitter som @psyprik och använda #IPOS2011