Program klart: SWEDPOS nationella konferens 30-31 maj 2022

  • 8 mar 2022

Hjärtligt välkomna till SWEDPOS nationella konferens 2022!

Konferens äger rum i konferenslokalen J3:07 Sune Bergström på Karolinska Universitetssjukhuset, Eugeniavägen 3, Solna

Konferenskostnad är 1850: - och inkluderar fika och lunch båda dagarna. Vill du ladda ner eller skriva ut programmet hittar du det som pdf här: https://swedpos.se/wp-content/uploads/2022/03/SWEDPOS-program-nationell-konferens-30-31-maj-2022.pdf

Anmälan öppnar den 28/3

Program

Måndag 30/5 2022                  

9.15-10.00 Registrering och fika

10.00-10.15 Introduktion

10.15-10.45 Cancerrehabiliteringens betydelse, en personlig berättelse.

Ulla Allard

10.45-11.00 Strukturerad bedömning av rehabiliteringsbehov.

Anna Johnsson, fysioterapeut

11.00-11.15 Paus

11.15-12.15 Generiska modellen för rehabilitering –vad är det?

Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin

12.15-13.30 Lunch

13.30-14.30 ICF; Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa-ett gemensamt språk inom vården?

Ylva Svahn, fysioterapeut och Nina Glebe, kurator

14.30-14.50 Fika

14.50-15.20 Årsmöte, öppet för alla, välkomna.

15.20-16.20 Organisatoriska mellanrum - varför blir det fel trots att alla gör rätt?

Mats Tyrstrup, docent vid Handelshögskolan i Stockholm

16.20-16.30 Summering

Tisdag 31/5 2022

8.30-9.00 Cancerrehabilitering, då, nu och framåt.

Maria Hellbom, psykolog, Pia Dellson, överläkare och Else-Marie Rasmusson, ordförande i SWEDPOS

9.00-10.00 Den generiska modellen, fallgropar och framgångsfaktorer.

Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin och Maria Hellbom, psykolog

10.00-10.20 Fika

10.20-11.20 Bygga broar mellan Hälsoskattning och rehabilitering, så fungerar det i vårt vardagliga arbete, från teorier till praxis.

Maria Roos, arbetsterapeut och Anna Johnsson, fysioterapeut

11.20-12.30 Lunch

12.30-13.30 Det interdisciplinära teamet, ett exempel.

Representanter från Centrum för cancerrehabilitering i Stockholm

13.30-14.30 Paneldebatt

14.30-14.40 Utvärdering och summering