Swedpos föreläsningsserie - andra delen

  • 30 mar 2021

SWEDPOS håller på att göra en föreläsningsserie för alla som är kliniskt verksamma inom Cancervård och Cancerrehabilitering. Föreläsningarna har sin utgångspunkt i olika områden som beskrivs i det Nationella Vårdprogrammet i Cancerrehabilitering. Syftet med föreläsningarna är att belysa på vilket sätt de olika områdena är relevant för patienter med cancer och ge konkreta exempel.

I denna andra filmen som släpps idag berättar Else-Marie Rasmusson om Sexuell hälsa och fertilitet vid cancersjukdom. Du hittar filmen med Else-Marie, tidigare filmer och kommande filmer här.