Vikten av cancerrehabilitering vid cancerbaksmällan

  • 8 okt 2017
Ung cancer och Swedpos lyfter i en debattartikel i Aftonbladet den 3 oktober vikten av cancerrehabilitering för att motverka cancerbaksmällan. Det handlar om att eftervården måste stärkas och att ingen ska lämnas ensam med följderna av sjukdomen.