Utbildning - Psykosocial onkologi för kontaktsjuksköterskor, KI, anmäl dig innan 1 februari

  • 23 jan 2013
Karolinska Institutet ger en kurs i Psykosocial onkologi för kontakssjuksköterskor omfattande 15 hp. Kursen hålls i Stockholm mellan 6/3 - 19/6. Mer information och länk till anmälan.