Cancerrehabilitering i Almedalen - seminarium 7 juli

  • 5 jul 2011
Nätverket mot cancer bjuder in till seminarium i Almedalen vilket fokuserar på den viktiga cancerrehabiliteringen och på vem som ser patienten i cancervården. Följande punkter presenteras:
  • Cancerrehabilitering – ett lotteri?
  • Vikten av en vidare syn på cancerehabilitering
  • Varför ser cancerrehabiliteringen så olika ut i landet?
  • Från palliativ till kronisk behandling
  • Vilken roll har en patientkoordinator?
  • Vård i hemmet i livets slutskede
  •  Glädjeverkstan
Maria Hellbom, psykolog och vice orförande för SWEDPOS, presenterar under punkten "Vikten av en vidare syn på cancerehabilitering". SWEDPOS är som sagt representerade genom Maria och ni kommer kunna följa cancerrehabiliteringsrelaterade händelser här på SWEDPOS-bloggen eller via @swedpos och @spiggorian på Twitter. Besök även gärna Nätverket mot cancer eller följ deras rapportering från Almedalen via @CancerNatverket på Twitter.