Ojämlik tillgång till stöd och avlastning för cancerberörda

  • 30 maj 2011
När cancersjukdom drabbar behöver vi ofta tillbringa mer tid med våra närmaste. Det gäller i synnerhet barnfamiljer, som dessutom kan behöva mycket konkret stöd med det praktiska under behandlingar och vid handikappande konsekvenser av dessa. Möjlighet till stöd och avlastning till cancerberörda familjer är mycket ojämlikt fördelat mellan kommuner i landet då dessa prioriterar stöd vid allvarlig sjukdom hos kommuninvånare olika högt. Ett aktuellt exempel är Lund och Malmö, två kommuner på knappt två mils avstånd från varandra. I Malmö har kommunen prioriterat att ha ett kommunalt familjeteam som stödjer och avlastar när allvarlig sjukdom drabbar, vilket betyder mycket för barnfamiljer.s möjligheter att klara situationen. I Lund svarar nu kommunen åter nej till familjestöd när kuratorer i somatisk vård slår larm om stora hjälpbehov. Lund behöver inget sådant team - behoven är överdrivna, menar man. Läs artikel om situationen i Lund i Sydsvenska Dagbladet