Fint pris till onkologiska kliniken i Stockholm

  • 13 maj 2011
[caption id="attachment_411" align="alignleft" width="300" caption="Monika König, Eleonor Uddbom och Aina Johansson med diplom"][/caption] Svensk socialpolitisk förening har valt att ge 2011 års socialpolitiska hederspris till åtta medarbetare vid onkologiska kliniken i Stockholm, däribland Aina Johnsson, kurator och dr med vet, Monika König, onkolog och psykiater och Eleonor Uddbom, psykiater och medlem av SWEDPOS styrelse. De får priset för den debattartikel om den nya sjukförsäkringen som publicerades på DN Debatt 2/12 2009. Sjukförsäkningsreformen har haft många negativa konsekvenser för cancerberörda och i debattartikeln och efterföljande diskussioner blev det tydligt att förändringar måste komma till stånd. Så har också skett. Aina Johnssons forskning om sjukskrivningar bland cancerpatienter har också blivit mycket uppmärksammad och har spelat en viktig roll. Grattis onkologiska kliniken! Motiveringen till priset lyder i sin helhet:
”För ett civilkurage, samt ett engagemang i sitt arbete och i sina patienter, som sträcker sig långt utöver det vanliga.
De åtta medarbetarna på Onkologkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset skrev den andra december 2009 en debattartikel i Dagens Nyheter som fullständigt ändrade det politiska samtalet i Sverige.
Genom att beskriva de egna cancerpatienternas situation, fick de hela svenska folket, och majoriteten i Sveriges riksdag, att inse att det är orimligt att ha ett sjukförsäkringssystem där svårt sjuka patienter – med dålig prognos – ska tvingas arbeta trots att de har svåra symtom.
Riksdagen tog som direkt resultat av artikeln ett eget initiativ och ändrade delar av lagförslaget. Sedan dess har Onkologens medarbetare på olika sätt fortsatt opinionsbilda och informera om sjukförsäkringens effekter för svårt sjuka och spelar, i sin dagliga gärning, en avgörande roll för att skapa ett, i alla avseenden, socialt hållbart sjukförsäkringssystem.”