Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering - Katarina Wikman, leg. dietist

  • 6 maj 2011
Nutritionsaspekter vid cancer handlar inte enbart om ofrivillig viktnedgång - här finns många olika dimensioner som har stor betydelse för cancerberördas livskvalitet. Katarina Wikman talar om övervikt efter en cancerbehandling som ett problem som uppmärksammas mer och mer, och där man enligt ny forskning ser ökad risk för recidiv i vissa diagnosgrupper. Nutrition har stor betydelse för patienters fysiska funktion och välmående men också för faktorer som hur väl man klarar av och hämtar sig från medicinsk behandling. Att minska snabbt i vikt, vilket kan vara fallet i samband med vissa cancerbehandlingar, kan bli ett svårt problem och leda till många komplikationer. Det är mycket viktigt att snabbt identifiera patienter som är i riskzonen för att bli undernärda eller felnärda - det senare kan gälla även patienter med övervikt. När nutrition och aptit är ett problem kan det bli ett stort stressmoment för cancerberörda och personal. Katarina Wikman berättar om knep som små portioner, mellanmål och aptitretare som kan underlätta. Grundrekomendationen är att är fem gånger om dagen och följa Livsmedelsverkets rekommendationer.