Sjukgymnastiska aspekter inom cancerrehabilitering – Ylva Dahlin, leg. sjukgymnast

  • 6 maj 2011
Vad gör en sjukgymnast som arbetar inom onkologin? Ylva Dahlin beskriver att det handlar om att minska biverkningar, minska symptom - och idag finns också vetenskaplig evidens för att sjukgymnasten genom att ge råd och uppmuntra fysisk aktivitet kan minska risken för återfall i sjukdomen. Ylva Dahling beskriver med patientfall hur en patient i efterförloppet av en cancerbehandling påverkades fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt på ett sätt att hon till slut började ställa sig frågan om detta var ett meningsfullt liv. Genom att försiktig träning som hela tiden anpassades efter patientens förmåga fick patienten hjälp att bygga upp sin ork och självbild igen. Ylva beskriver fysioterapiprocessen, där konsekvent, strukturerat arbete med bedömning, mål och åtgärder och sist men inte minst uppföljning av resultat leder till ett optimerat rehabiliteringsarbete. Hon berättar om hur man som sjukgymnast kan arbeta med och enligt International Classification of Function som är ett sätt att kartlägga funktion och förmåga att fungera och interagera med omgivningen. Klassifikationen och arbetssättet är ett bra sätt att se vilka möjligheter vi har att hjälpa patienten att återfå funktion för bibehållen och självständighet och god livskvalitet. Presentationens sista del handlar om fatigue, och att bryta trötthetens onda cirkel. Vila är inte alltid det bästa när man går igenom eller har gått igenom en cancerbehandling. Tvärtom behöver man stöd och vägledning för att bygga upp kondition och styrka för att komma ur den intensiva trötthet som många cancerpatienter lever med. Idealet är att de inte ska behöver hamna i en ond cirkel av inaktivitet och trötthet. Hur bedömer vi rehabiliteringsbehovet? När börjar rehabiliteringen? Hur ser vårdkedjan ut? Det är viktiga frågor som behöver besvaras för att cancerrehabilitering ska kunna erbjudas patienter utifrån behov. Målet i cancervården, menar Ylva Dahlin, får inte enbart handla om frihet från sjukdom - det måste handla om att leva med ett så gott välbefinnande som är möjligt.