U-CARE – utveckling av ett internetbaserat psykosocialt stöd för barn och vuxna som är cancerpa

  • 5 maj 2011
Malin Ander beättar övergripande om det tvärvetenskapliga projektet U-CARE, och det delprojekt som rör barnonkologi. Den barnonkologiska studien är en randomiserad kontrollerad studie av ett internetbaserat självhjälpsprogram som vänder sig till tonåringar. Självhjäplprogrammet erbjuder psykosocialt stöd och kognitiv beteendeterapi via internet. Eva Westergren presenterade det vuxenonkologisk delprojektet. Även inom detta projekt erbjuder man patienter psykosocialt stöd och kognitiv beteendeterapi via internet. Varje deltagare blir tilldelad en psykolog som den har kontakt med och väljer själv kontaktfrekvens.   Ta del av projektet här.