Smärta och stress hos kvinnor med bröstcancer – Susanne Börjesson, leg. SSK, fil.kand

  • 5 maj 2011
Susanne Börjesson presenterade en delstudie inom "stresshanteringsinterventionen". En kvalitativ studie där kvinnor med bröstcancer intervjuades och fick möjlighet att specificera smärtintesitet i samband med adjuvant cytostatikabehandling. Susanne beskrev hur smärtintensitet påverkar känslor och tankar där kvinnor med svåra smärtor får allt svårare att rå om sig utan sluter sig. Kvinnorna lämnas ensamma med denna smärta eftersom vi inte informerar adekvat och inte behandlar förebyggande med smärtlindring.